Andchol

Analiza 561/ATER

Analiza 561/ATER – pozwala na kontrolę kierowców w przedsiębiorstwie pod kątem przestrzegania przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Umowy ATER. Wykonana poprawnie daje klientowi pełne zestawienie naruszeń z danego okresu, a także istotne raporty dotyczące czasu pracy kierowców oraz samochodów.

Raporty

  • Raport aktywności kierowcy – zestawienie czasu pracy kierowcy: czasu jazdy, innej pracy, dyspozycyjności oraz odpoczynków.

  • Raport naruszeń kierowcy – wykroczenia oraz wysokość kar finansowych dla kierowcy oraz przedsiębiorstwa w odniesieniu do Rozporządzenia 561/2006 oraz Umowy ATER.

  • Raport ciągłości kilometrów – weryfikacja ciągłości danych na podstawie danych z kart kierowców oraz wykresówek.