Andchol

Każdy pracodawca ma obowiązek dokonywać odczytu danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy oraz je archiwizować.

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia (WE) nr 581/2010 w sprawie maksymalnego okresów na wczytanie danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców, pracodawca powinien dokonywać odczytów:

  • w przypadku kart kierowców co 28 dni kalendarzowych lub po ustaniu stosunku pracy,
  • w przypadku tachografów w pojeździe co 90 dni kalendarzowych.

W naszej ofercie otrzymują Państwo raport o zbliżających się terminach odczytów kart kierowców oraz tachografów zamontowanych w pojazdach.

Ponadto istnieje możliwość odczytu kart kierowcy oraz tachografu u nas w firmie.