Andchol

Podstawowym rezultatem rozliczania czasu pracy kierowcy jest ewidencja czasu pracy

Przygotowywane przez nas rozliczenie czasu pracy kierowcy jest w pełni zgodne z obowiązującymi aktualnie aktami prawnymi.

Klient otrzymując ewidencję czasu pracy kierowcy wynikającą z art. 25 UoCPK uzyskuje informacje o ilości godzin pracy w godzinach planowanych i wykonywanej w rzeczywistości, nadgodzin, godzin nocnych, dyżurów oraz dni wolnych. Ewidencja zawiera dodatkowo zestawienie wynagrodzenia kierowcy za dany okres jak również zestaw wymaganych zaświadczeń dotyczących udzielania czasu wolnego wraz z podsumowaniem okresu rozliczeniowego.