Andchol

Zgodnie z aktualnymi przepisami każdemu pracownikami będącemu w podróży służbowej krajowej i zagranicznej należy się dieta oraz ryczałt za nocleg za okres odbywania podróży.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy, UoCPK oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013, każdemu pracownikami będącemu w podróży służbowej krajowej i zagranicznej należy się dieta oraz ryczałt za nocleg za okres odbywania podróży.

Przygotowany przez nas raport oraz rozliczenie podróży służbowej jest tworzony w oparciu o dane źródłowe tj. wykresówki i pliki cyfrowe oraz wskazania dokładnego czasu przekroczenia granic przez kierowców.

Przygotowany zgodnie z przepisami oraz stanem faktycznym przekraczania granic raport, pozwala na uniknięcie roszczeń ze strony kierowców za nieprawidłowe rozliczenie delegacji.

Pobierz