Andchol

Oferujemy szkolenia dla kierowców oraz osób zarządzających z aktualnych przepisów w odniesieniu do najczęściej popełnianych wykroczeń w przedsiębiorstwie.

Istotą problemu wykroczeń kierowców jest nie znajomość aktualnych przepisów lub wiedza tzw. „parkingowa”.
Oferujemy szkolenia dla kierowców oraz osób zarządzających z aktualnych przepisów w odniesieniu do najczęściej popełnianych wykroczeń w przedsiębiorstwie.

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie pozwala zminimalizować potencjalne koszty wynikające z ryzyka kontroli w przedsiębiorstwie jak i na drodze.
Szkolenie odbywa się w miejscu uzgodnionym z klientem. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe przydatne w szkoleniu oraz w codziennej pracy kierowcy czy osoby zarządzającej.