Andchol

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy każdy przedsiębiorca zatrudniający minimum 20 pracowników jest zobowiązany do utworzenia Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania.

W przypadku mniejszej ilości pracowników nie ma takiego obowiązku, jednakże nadal należy wskazać odpowiednie składniki wynagrodzenia.

Nasza firma przeprowadza audyt i pomaga tworzyć regulaminy czasu pracy kierowcy oraz wynagradzania zgodny z przepisami oraz zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa.

Podpowiadamy jak ustalać wysokości ryczałtów, diet, oraz pomagamy przy tworzeniu aneksów do umów lub nowych umów o pracę, aby były zgodne z aktualnym regulaminem obowiązującym w przedsiębiorstwie.